Informació per a pares i mares que no conviuen

per  Sàdur

La Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport d’Alacant ens ha fet arribar les instruccions que el col·legi ha de seguir en la relació amb les famílies en què els pares de l’alumne/a no conviuen.

Podeu descarregar-les des d’aquesta mateixa pàgina.

En resum:

- Les famílies tenen la responsabilitat d’informar al centre de la situació (sentències, convenis reguladors...) i de les modificacions que vagen produint-se al llarg de la vida escolar dels seus fills.

- Excepte en els casos de limitació de la pàtria potestat (o causa justificativa semblant), la informació sobre el/la menor es donarà a tots dos progenitors, tots dos progenitors podran arreplegar els seus fills, etc.

- En cas que els dos progenitors no es posen d’acord quant a una decisió educativa (canvi de centre, matrícula, etc.), caldrà esperar la resolució judicial.