Calendari d’admissió per al curs 2011/2012

(actualisé le ) per  Sàdur

S’ha publicat la resolució de la Direcció Territorial d’Educació d’Alacant per la qual es fixa el calendari d’admissió per als nivell no universitaris

En un article anterior vam explicar el procés d’admissió en els centres públics i privats concertats.

Noteu que el calendari ve fixat per la Direcció Territorial d’Educació i, per tant, és inamovible i alié al centre.

Educació Infantil i Primària

- Publicació de vacants: 4 de maig.
- Presentació de sol·licituds [1]: del 5 al 16 de maig.
- Publicació de les llistes provisionals: 2 de juny.
- Presentació de reclamacions: del 2 al 6 de juny.
- Publicació de les llistes definitives: 10 de juny.
- Formalització de la matrícula: del 16 al 22 de juny.

Educació Secundària Obligatòria i PQPI [2]

Procés ordinari
- Publicació de vacants: 25 de maig.
- Presentació de sol·licituds: del 26 de maig al 3 de juny.
- Publicació de les llistes provisionals: 11 de juliol.
- Presentació de reclamacions: de l’11 al 13 de juliol.
- Publicació de les llistes definitives: 18 de juliol.
- Formalització de la matrícula: del 25 al 27 de juliol.

Procés extraordinari
- Publicació de vacants: 7 de setembre.
- Presentació de sol·licituds: 8 i 9 de setembre.
- Publicació de les llistes provisionals: 12 de setembre.
- Presentació de reclamacions: 12 i 13 de setembre.
- Publicació de les llistes definitives: 13 de setembre.
- Formalització de la matrícula: 13 de setembre.

Notes

[1La sol·licitud s’ha de presentar en el centre triat com a primera opció. Només es pot presentar una sol·licitud en tot el territori de la Comunitat Valenciana; en cas contrari, s’escolaritzarà l’alumne d’ofici

[2El nostre centre, pel moment, no compta amb cap programa de qualificació professional inicial.