Ntra. Sra. de los Dolores
Ntra. Sra. de los Dolores
Centre concertat
Germanes de la Doctrina Cristiana

Arrel de la web > Secretaria > Ajudes per a l’adquisició de material escolar

Ajudes per a l’adquisició de material escolar

dijous 28 de juny de 2012 per  Sàdur

Hui s’ha publicat en el DOCV l’Ordre 31/2012 de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació per la qual es regulen les bases per a l’adquisició de llibres de text i de material didàctic [...].

El termini de presentació de sol·licituds comença demà i acaba el dia 25 de juliol.

ACTUALITZACiÓ: S’ha ampliat el període de lliurament de sol·licituds; també podeu entregar-les del 3 al 14 de setembre (coincidint amb la fase B).

Condicions:

- Estar matriculat en Ed. Primària o ESO en un centre públic o privat concertat.
- Haver promocionat (els repetidors no hi tenen opció de demanar l’ajuda).
- Tenir, la unitat familiar, una renda inferior a

Nre. de membres Renda màxima
2 24089€
3 32697€
4 38831€
5 43402€
6 46853€
7 50267€
8 53665€

A partir del 8é membre cal afegir 3391€ per cada membre extra.

- Independentment de la renda, seran beneficiaris de l’ajuda:

  • Alumnat que pertanga a una unitat familiar en què algun membre siga víctima de violència "de gènere" o víctima de terrorisme.
  • Alumnes que siguen òrfens absoluts o estiguen en règim d’acolliment.
  • Alumnes que pertanguen a una família acollidora
  • Alumnes que hagen obtingut premi extraordinari al rendiment en el curs 2010-2011.

Documentació

Les sol·licituds es poden descarregar de l’annex III de l’ordre (pàgines 19137-19140)

És imprescindible aportar:

- NIF/NIE de l’alumne, que ha de ser titular (evidentment cotitular amb algun dels seus progenitors o tutors legals) del compte corrent.
- Document de l’entitat bancària en què consten els 20 dígits del dit compte bancari.

Hi haurà una fase B (del 3 al 14 de setembre) per als alumnes nouvinguts i els qui no tinguen el certificat de promoció fins a la prova extraordinària de setembre.


| Mapa del lloc Web | Qüestions legals | Seguir la vida del lloc RSS 2.0 | Tornar dalt | SPIP | ScolaSPIP
Ntra. Sra. de los Dolores (Ntra. Sra. de los Dolores)
Directeur de publication : Col·legi Ntra. Sra. de los Dolores