Batxillerat

per  Sàdur

El batxillerat té una durada de dos cursos acadèmics. Els alumnes que n’obtenen el títol poden cursar un cicle formatiu de grau superior (CFGS) o poden presentar-se a la prova d’accés a la universitat (PAU).

El batxillerat s’estructura en tres modalitats: Arts, Ciències i Tecnologia, i Humanitats i Ciències Socials.

Tots els alumnes cursaran les anomenades matèries comunes (castellà, valencià, llengua estrangera, etc.) a més de sis assignatures de modalitat [1] —entre els dos cursos— i dues optatives —una per curs—.

Notes

[1cinc de les quals hauran de correspondre a la modalitat triada