Accés a cicles formatius

per  Sàdur

La Conselleria d’Educació organitza cada any exàmens d’accés als cicles formatius per a aquelles persones que no tenen la titulació corresponent.

Els requisits són:

- Cicles formatius de grau mitjà: tenir, almenys, 17 anys (o fer-los durant el 2014).
- Cicles formatius de grau superior: tenir, almenys, 19 anys (o fer-los durant el 2014). Per a aquelles persones que desitgen fer un CFGS i tinguen un títol de grau mitjà de la mateixa família professional, 18 anys.

Els exàmens tindran lloc els dies 10 i 11 de juny.

Les sol·licituds han de presentar-se fins el dia 13 de maig en els centres que imparteixes aquests cicles.

Més informació en el DOCV del dia 9 d’abril.