Calendari exàmens extraordinaris (juliol 2014)

per  Sàdur

El calendari d’exàmens extraordinaris del curs 2013-2014 és el següent:

4t d’ESO

dia 1 dia 2
8:00 Musica / FiQ / Llatí Plàstica / BiG / Informàtica
9:00 Història Valencià
10:00 EF Anglés Pràctic / TMI
11:00 Castellà Matemàtiques
12:00 Religió Ètica
13:00 Anglés Tecnologia / Francés
14:00 X X

3r d’ESO

dia 1 dia 2
8:00 Música BiG
9:00 Geografía Valencià
10:00 EF Plàstica
11:00 Castellà Matemàtiques
12:00 Religió Tecnologies
13:00 Anglés Informàtica / OIP / Francés
14:00 FiQ X

2n d’ESO

dia 1 dia 2
8:00 Música CC.NN.
9:00 Castellà Valencià
10:00 EF
11:00 CC.SS. Matemàtiques
12:00 Religió EpC
13:00 Anglés Informàtica / Opt. Instr. / Francés

1r d’ESO

dia 1 dia 2
8:00 CC.NN.
9:00 Castellà Valencià
10:00 EF Plàstica
11:00 CC.SS. Matemàtiques
12:00 Religió Tecnologies
13:00 Anglés Informàtica / Opt. Instr. / Francés