Ajudes de menjador 2015-2016

per  Sàdur

La Conselleria d’Educació ha publicat una resolució per la qual es convoquen ajudes de menjador per al curs 2015-2016. El termini de sol·licituds acaba el 6 de juliol.

Beneficiaris directes:

- Els xiquets en règim d’acolliment i els fills de les famílies d’acollida.
- Fills de víctimes de violència de gènere.
- Víctimes del terrorisme

Altres beneficiaris:

- Alumnes que no es troben en l’apartat anterior i que, sense superar els llindars de renda següents, se’ls concedisca segons el barem establert en l’esmentada resolució.

Nombre de membres de la unitat familiar Llindar de renda (€)
2 24089,00
3 32697,00
4 38831,00
5 43402,00
6 46853,00
7 50267,00
8 53665,00

A partir del huité membre s’afegirà 3391 € per cada membre extra.

NOTA: El alumnes de primària i ESO no podran ser beneficiaris de l’ajuda; ja que el menjador del centre no pertany al col·legi, sinó a l’Associació d’Usuaris del Menjador Nuestra Señora de los Dolores.