Voluntaris

per  Sàdur

La forma d’organització de l’aula que millors resultats (acadèmics i de convivència) proporciona és l’anomenada grups interactius.

Com sabreu, en una sessió de grups interactius els alumnes treballen en grups de 4-6 persones dinamitzats per un voluntari. Aquest voluntari no ha d’explicar cap matèria (no cal que tinga cap formació específica), sinó que ha de fer participar tots els membres del grup en condicions d’igualtat i respecte mutu.

Ja fa tres anys que vam començar a fer sessions de grups interactius en la majoria de les nostres aules. Ahir vam fer-ne la primera sessió de l’any.

Per a poder estendre aquesta actuació educativa d’èxit a la totes les aules (i que n’hi haja de forma regular) ens calen més voluntaris.

Si ja sou voluntari, gràcies en nom dels nostres alumnes!
Si encara no ho sou, hem gravat un vídeo per a intentar animar-vos. :-)