Contacte

(actualisé le ) per  Sàdur

El Col·legi Nuestra Señora de los Dolores és un centre de dues línies concertat per la Generalitat Valenciana. S’hi pot cursar el segon cicle d’Educació Infantil i tota l’educació obligatòria (Primària i ESO).

El col·legi està dividit en dos centres: un d’Educació Infantil i un altre d’Educació Primària i Secundària.

Les adreces són:

Ed. Infantil Avda. Severo Ochoa 37

03503 Benidorm
Ed. Primària i ESO c/ Pal, 6

03501 Benidorm

A més, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant qualsevol de les vies següents:

Correu-e direccio PUNT nsd ARROVA hhdc PUNT net
Twitter @nsd_benidorm

Ed. Infantil

Telèfon 96.585.73.35

Ed. Primària i ESO

Telèfon i fax 96.585.40.95